ВЛАДО ЛЮБЕНОВ
 

АЗ,
НЕСПОСОБНИЯТ
 

1991
стихове, първа стихосбирка, самиздат


 

Забележка: Голяма част от стиховете от "Аз, неспособният" са въдпроизведени
в стихосбирката  "Видения", 1993, изд. "Български писател". Останалите стихотворения
са включени в сборната книга "Глад за грях" в цикъла "Аз, неспособният".